The Country Club Saloon

Tuvenga Country

The Land of the Free. Independent 1837

 

 

 

Saloonen er resepsjon og kiosk på dagtid.

 

På kveldstid, kun for en enkelt eller bestemt anledning i sluttet selskap, ( saloon’en kan leies til arrangementer ) Våre overnattingsgjester er i sluttet selvskap.

 

”Det er ikke nødvendig med bevillingen dersom drikkingen eller serveringen skjer for en enkelt eller bestemt anledning i sluttet selskap. Med sluttet selskap menes at det før skjenkingen begynner er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale på skjenkestedet. Kretsen må ikke være åpen for utenforstående.”

Se lov : https://www.jusstorget.no/bevilling-for-skjenking-av-alkohol/

 

Medlemskap i Country Club’s sluttet krets, send e-post til countryclub@tuvenga.com vi sender deg info og søknads skjema. Hvis innvilget vil du da få tilsendt medlemspass og mota invitasjon til sluttet selvskap arrangementer, via e-post / sms.